Doğru enerji yönetimi izlemek ile başlar. Enerji tüketen sistemleri ve bu sistemlerin tüketimlerini etkileyen faktörleri izleyip sonuç çıkarmak ve sürekli iyileştirme çalışmalarına destek sağlamak için “Enerji İzleme Sistemlerinin” kurulması bir ihtiyaçtır.

Enerji İzleme Sistemi, tesisinizde elektrik, yakıt, su, sıcak su, buhar, basınçlı hava gibi tüm tüketimleri ve bu tüketimlerin değişimine neden olabilecek sıcaklık, nem ve üretim adedi gibi tüm parametrelerin dilediğiniz yerden gerçek zamanlı izlenip, kayıt altına alınıp, istenildiği zaman raporlanmasını sağlayan sistemimizdir.